Okuma Grupları

Okuma grubunun programı ve içeriği, her dönem başında önceden belirlenmiş olan akademik danışmanın, çalışma gruplarından sorumlu Topluluk Yönetim Kurulu üyesinin ve kayıtlı öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda belirlenir. Okuma grubunun amacı öğrencilerin akademik bilgilerini artırmak, anlatım yeteneklerini güçlendirmek ve akademik düzeyde matematiksel tartışmalara ve muhtemel bilgi üretimine/sentezine zemin hazırlayacak bir ortamı yaratmaktır.

Okuma grubunun genel işleyişi, ilk toplantıda kararlaştırılan bir kitabın/kitapların okunması ve belirtilen amaç çerçevesinde incelenmesi şeklindedir.

Her hafta önceden okunan bir bölüm, yine önceden belirlenmiş bir öğrenci tarafından anlatılır. Katılımcıların isteği doğrultusunda problemler çözülür veya bölüm içindeki ispatlar tekrarlanır. Anlatıcı öğrenci her hafta değişir. Bu değişimin amacı, katılan her öğrencinin ders anlatma yeteneklerini geliştirmektir.

Önceden haber verilen durumlar dışında, okuma grubu her hafta aynı gün ve aynı saatte gerçekleşir. Her toplantıya katılım ve katılımcıların dönem boyunca en az bir hafta anlatıcı görevi alması zorunludur.

Açılan okuma grubu ile ilgili duyurular bu sayfa ve Matematik Topluluğu duyuru panosu aracılığı ile yapılacaktır.