A.K.Ç.İ.

Az Kelime Çok İşlem (AKÇİ)

 

ODTÜ Matematik Topluluğu tarafından yapılan geleneksel yarışma . Trt de yıllardır yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem yarışmasını ODTÜ ye göre uyarladık. Tek kişi yarışmıyorsunuz , takım halinde yarışıyorsunuz . Bir kelime bir işlem sormuyoruz , bir kelime sorusuna karşılık 3 işlem sorusu soruyoruz ve böylece yıllardır yapılan Az Kelime Çok İşlem ortaya çıkıyor. ODTÜ Matematik Topluluğunun yaptıgı bu eğlenceli etkinlikle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.

AKÇİ-Final-Afişi

 

 

 

Az Kelime Çok İşlem Yarışması

KURALLAR

 1. Yarışmaya ODTÜ öğrencisi, mezunları ya da akademik personeli dahil olmak üzere herkes katılabilir.
 2. Yarışmaya 2’şer kişilik takımlar halinde katılınacaktır.
 3. Yarışmaya başvuru 20 – 21 – 22 Ekim 2014 tarihlerinde ODTÜ kütüphanesinde açılacak stanttan yapılacaktır.
 4. Yarışmalar 23- 24- 27 Ekim 2014 tarihlerinde saat 17:50 – 19:50 saatleri arasında yapılacaktır. ( Acil durumlarda yer ve saat değişikliği yapılabilir.) Takımların yarışma gün ve saati katılımcılara mail ve sms yoluyla en geç yarışmadan 1 gün önce açıklanacaktır. Yarışma saatinde gelmeyen takımlar diskalifiye edilecektir.
 5. Yarışmaya toplam 16 (talebe göre 32) takım katılabilir. Her yarışmada 4 takım yarışacaktır. İlk tur yarışmalarında ilk sırayı alan takımlar bir üst tura geçecektir. Yarı final müsabakalarında ilk iki sırayı alan takımlar finale çıkacaktır. Final 4 takım arasında gerçekleşecektir.
 6. Yarışmanın ilk turunda 3 kelime ve 9 işlem sorusu olmak üzere 12 soru sorulacaktır. İlk soru kelime sorusu olacaktır. Ardından gelen 3 soru işlem sorusu olacaktır. Yarışmanın diğer soruları da bu oranda devam edecektir. Yarı final maçlarında 4 kelime 12 işlem sorusu olmak üzere 16, final maçında ise 5 kelime ve 15 işlem sorusu olmak üzere 20 soru sorulacaktır.
 7. Kelime sorularında takımlardan sırayla ünlü ya da ünsüz harf seçimi istenecektir. Toplam 8 harf belirlendikten sonra, en fazla 1 joker harf kullanmak koşuluyla yarışmacılardan üretebildikleri en uzun kelimeyi bulmaları istenecektir. Kelime sorusu için yarışmacıların 30 saniye süreleri olacaktır. Süre bitiminde takımlar kendilerine verilen kartta kaç harfli kelime bulduklarını göstereceklerdir. Takımlar puan kazanabilmek için en az 5 harfli kelime bulmak zorundadır. En uzun kelimeyi bulan takım cevap verme hakkına sahip olur. Harf sayılarında eşitlik olması halinde, joker harf kullanılıp kullanılmadığına bakılır. Joker harf kullanmayan takım cevap verme hakkına sahip olur. Harf sayılarında ve joker harf kullanma durumlarında oluşacak eşitlikte ise bilgisayar tarafından kura çekilir. Süre dolmadan herhangi bir anda takımlardan biri 8 ya da 9 harfli bir kelime bulduğu takdirde butona basarak cevap verme önceliği kazanır. Puanlama 8 ya da 9 harfli kelimeler için süreye göre belirlenir, diğer uzunluktaki kelimelerin puanı sabittir.
  • 5 harfli kelime 4 puan değerindedir.
  • 6 harfli kelime 6 puan değerindedir.
  • 7 harfli kelime 8 puan değerindedir.

8 harfli kelimeler için sürenin ilk beş saniyesi içinde butona basılması halinde 20 puan verilir, daha sonra her 5 saniyede 2 puan düşülecek şekilde puanlama yapılır. 9 harfli kelimelerde ise süreye karşılık gelen puanın yanısıra 20 puan daha verilecektir. Verilecek cevaplar yarışma hakemleri tarafından incelenecektir. Onay verilmesi halinde takımlara puanları aktarılacaktır. Yanlış cevap verilmesi halinde takımın alması gereken puanın yarısı o takıma eksi olarak kaydedilip, kalan yarısı ise diğer takımların “kelime sorusu kumbarası”na aktarılır. Kelime kumbarasında biriken puanı kullanbilmek için en az bir kelime sorusuna doğru cevap verilmesi gerekmektedir.

 1. İşlem sorularında takımlara bilgisayar tarafından rastgele belirlenen 5 adet bir basamaklı sayı ve 25,40,50,60,75 ve 90 sayılarından rastgele belirlenen biri verilerek, bilgisayarın belirlediği 3 basamaklı sayıya dört işlem kullanarak ulaşabilecekleri en yakın sayıya ulaşmaları beklenmektedir. İşlem sorusu için verilecek olan süre de 30 saniyedir. Süre sonunda takımlara hedef sayıya ne kadar yaklaştıkları sorulacaktır. Yarışmacılar, kendilerine verilen kartta sayıya ne kadar yaklaşabildiklerini göstereceklerdir. Takımların işlem sorusundan puan kazanabilmeleri için verilen sayıya en kötü ihtimalle 2 yaklaşık sonuç bulmaları gerekmektedir. Verilen sayıya en yakın sonucu bulan ekip cevap verme hakkı kazanır. Aynı yaklaşık sonucu bulan takımlar arasından kura çekimi yapılacaktır. Süre dolmadan herhangi bir anda takımlardan biri hedef sayıya tam olarak ulaştığı takdirde butona basarak cevap verme hakkı kazanır. Yarışmacılar verilen bütün sayıları kullanmak zorunda değildir. Puanlama tam sonuç için süreye göre belirlenir, yaklaşık sonuçların puanı sabittir.
  • 2 yaklaşık sonuç 6 puan değerindedir.
  • 1 yaklaşık sonuç 8 puan değerindedir.

Tam sonuç için sürenin ilk beş saniyesi içinde butona basılması halinde 20 puan verilir, daha sonra her 5 saniyede 2 puan düşülecek şekilde puanlama yapılır. Verilecek cevaplar yarışma hakemleri tarafından incelenecektir. Onay verilmesi halinde takımlara puanları aktarılacaktır. Yanlış cevap verilmesi halinde takımın alması gereken puanın yarısı o takıma eksi olarak kaydedilip, kalan yarısı diğer takımların “işlem sorusu kumbarası”na aktarılır. İşlem kumbarasında biriken puanı kullanbilmek için en az bir işlem sorusuna doğru cevap verilmesi gerekmektedir.

 1. İşlem sorularında takımların vereceği cevaplar sözlü olarak yaptırılacaktır. Dil sürçmelerinden kaynaklanan hataların düzeltmesi yapılmayacaktır. Ayrıca söylenen işlem ekrana yansıdıktan sonra diğer işlem yaptırılacaktır. Ekrana yansımasından en geç 2 saniye içinde yeni işlemin yaptırılmaması halinde cevap yanlış olarak değerlendirilecektir. Bu konularda hakemlerin insiyatif hakkı bulunmaktadır.
 2. İlk turda 8. sorular sonunda yarışmayı ilk sırada götüren takım tur atlamayı matematiksel olarak garantilemişse kalan 4 soruda yarışmayacaktır. Yarışma kalan 3 takım arasında devam edecektir. Aynı durumun 8. soruda değil 9. soruda olması halinde kalan 3 soru diğer takımlara sorulacaktır. Bunun dışında bütün takımlar her soruyu cevaplama hakkına sahip olacaktır. Bununla ilgili olarak 8. ve 9. sorular sonunda hakemler tarafından açıklama yapılacaktır. Açıklama yapıldığı halde soru cevaplamaya devam eden takımlar diskalifiye edilecektir.
 3. Yarışmaya zamanında gelmeyen takımlar ve diğer takımları rahatsız eden takımlar diskalifiye edilecektir.
 4. Yarışmaya katılan bütün takımlar kuralları tamamiyle biliyor kabul edilerek yarışmalar başlatılacaktır.

 

ODTÜ MATEMATİK TOPLULUĞU