Çalışma Grupları

ODTÜ Matematik Topluluğu’nun akademik bir parçası olan çalışma grupları ikiye
ayrılmaktadır :
Okuma Grubu
Destek Grubu