BİZ KİMİZ

Bizler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü bünyesinde bulunan ve tamamen gönüllü olarak çalışmalarını sürdüren öğrencilerden ve akademik personelden oluşan bir ekibiz . İlk olarak 1988 yılında kurulan ve Türkiye genelinde liseler arası matematik turnuvası olmak üzere birçok önemli başarıya imza atmış bu topluluğu güncel etkinliklerle yaşatmaktayız.

Temel Görevlerimiz

Matematik Bölümü kuruluşundan bu yana bünyesinde barındırdığı ve yetiştirdiği, aralarında Türkiye bilim tarihinin önde gelen isimlerinin de bulunduğu, tecrübeli ve dinamik kadrosuyla çağdaş, ilkeli, bilim ve insan merkezli dokusunu oluşturmuş ve bu dokuyu muhafaza etmeyi başarmıştır. Bu doğrultuda bu dokunun sağlamış olduğu bilgi birikimi ve tecrübe ile çağdaş bir yol haritasına sahip olan Matematik Bölümü’nün temel amacı, bu dokuyu ve disiplini gelecek nesillere aktararak üniversite ve araştırma kurumlarında çalışmalarını sürdürecek bilim insanları yetiştirmektir.

Bu temel ilkeyi kendisine vizyon edinen Matematik Topluluğu çok yönlü bir oluşumdur.
Bu oluşumun her bir mekanizmasının ortak bir paydası vardır; bilimsel bir çerçevede matematiğin derin dünyasını anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir biçemle topluma aktarabilmek ve Temel Bilimlerle ilgilenen veya ilgilenmeyen her bir bireye, Temel Bilimler üzerinde oluşturulmuş veya oluşturulmaya çalışılan her türlü algı yanlışlığına karşı gerekli bilinci kazandırmaktır.

Matematik Topluluğu ‘nun temel olarak 3 mekanizması vardır.

1) Bölüm-İçi Oryantasyon. Matematik bölümü öğrencileri için düzenlenen (isteğe göre bölüm dışı öğrencilerde katılabilir) Matematik Bölümü’nün tanımını, temel işleyiş dinamiklerini, bireysel olarak bir matematikçinin sahip olması gereken düşünsel arka planı, bilimsel düşünme sisteminin temellerini ve matematikçilerin çalışma alanlarını anlatarak bölüm öğrencilerimizi bilinçlendirmeyi hedefleyen mekanizmadır. Bu amaçla öğrencilerin matematiğin her alanını tanımaları için ilgili alanlardan seminerler düzenlenir ve çalışma grupları oluşturulur.
Salt matematiğin yanı sıra uygulamalı matematik alanında da Uygulamalı Matematik Enstitüsü aracılığı ile ilgili seminerlerin ve eğitimlerin verilmesi sağlanır. Ayrıca matematiğin uygulama alanında olan diğer bölümlerle ve bu kapsama giren bölümlerde akademik eğitim almış veya ortak/bireysel araştırmalarda bulunmuş bölümümüz öğrencileri/mezunları ile de iletişime geçilerek uygun görüler etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler şu şekilde olabilir;

a) Matematik ve alanları hakkında seminerler
b) Farklı disiplinlerle ilgili seminerler
c) Eğitim Seminerleri (örn: Yazılım dili, diğer bilimler veya mühendislik )
d) Çalışma grupları ( ilgili alana göre gönüllü öğrenciler tarafından anlatılan dersler )

2) Bölüm-Dışı Oryantasyon. Temel olarak matematik bölümü öğrencisi olmayan ( isteğe göre matematik öğrencileri de katılabilir) kişiler için hazırlanan popüler bilim seminerleridir. Bu seminerler matematiğe ve Temel Bilimlere olan ilgiyi artırmak amaçlı olarak yalın, dinamik ve herhangi bir temel bilim eğitimi almamış bir kişinin kolaylıkla anlayabileceği bir anlatıma sahiptir. Dolayısıyla temel amaç bireylerin matematiğe, matematiğin uygulama alanlarına , matematiksel ve bilimsel düşünme sistemine ve doğal olarak Temel Bilimlere olan merakını artırmak ve bu konularda bilinçlenmelerini sağlamaktır. Seminerler Matematik Bölümü ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü tarafından verilebileceği gibi diğer bölümlerle de koordineli çalışmalar yürütülebilir.

3) Sosyal Sorumluluk ve Kültürel Etkinlikler, Yarışmalar, Turnuvalar. Bu mekanizmanın temel amacı Matematik Topluluğu’nun düzenleyeceği etkinlikler kapsamıyla hem kendi içerisinde kaynaşmasını hem de diğer öğrenciler ve öğrenci topluluklarıyla etkileşimini sağlayacak işlevsel, sosyal ve dinamik bir dokuyu oluşturmaktır. Bu amaçla hem bölümde hem de bölüm dışında matematikle veya uygulama alanları ile ilgili bilimsel sergiler (pi günü sergisi), yarışmalar (Az kelime çok işlem , ayın sorusu) ve çeşitli turnuvalar (satranç, futbol ) düzenlenir. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlar için kitaplar toplanır, eğitim ve rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Talepler doğrultusunda üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda da 2) ve 3) ‘te bahsedilen etkinlikler uygun koşullar sağlandığı takdirde gerçekleştirilebilir.