ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ

Bu seminer etkinliğindeki temel amaçlarımız farklı alanlarda
lisans/lisansüstü eğitim hayatlarını devam ettiren bölüm öğrencilerimiz
arasında bilgi transferini sağlamak, belirli bir konu üzerinde araştırmayı
teşvik etmek ve bu araştırmalardan edinilen deneyimleri seminer ortamında
sunma becerisini kazanabilmektir.

Dolayısıyla hedef kitlemiz sadece lisansüstü boyutta değil, bölümümüzdeki
tüm öğrencileri kapsamaktadır. Seminere dinleyici olarak katılan
arkadaşlarımızı dinleyici olmanın yanı sıra anlatıcı olmaya da teşvik
etmek temel hedeflerimiz arasındadır.

Genel Bilgiler
 
(1)  45 dk. < Sunum süresi < 90 dk.  
      (Sürenin 45 dakikayı aşması durumunda 10 dakikalık ara verilecektir.)
(2)  Sunum dili ingilizcedir.
(3)  Haftalık sunum konusu, sunum için hazırlanan özet ile birlikte her hafta pano, sosyal ağlar ve e-mail yoluyla duyurulacaktır. Duyuru maili almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.