Monthly Archives: May 2014

BÖLÜM TANITIM ETKİNLİĞİ

 

Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Sayın Ersan Akyıldız’ın önerisi üzerine topluluk üyelerinden Sinan Nurlu ve Eren Ertürk’ün hazırladığı sunum 75. Yıl Anadolu Lisesinde sunulmuştur. İki kısımdan oluşan sunumun ilk kısmında matematik nedir ve matematiksel düşünme anlatılırken ikinci kısımda matematik eğitimi, iş olanakları ve ODTÜ anlatılmıştır. Etkinlikte bölümümüz öğretim görevlilerinden Kadri İlker Berktav konuşmacılara eşlik etmiş ve sunuma katılmıştır. Sunum sonrasında tanıtım ofisi tarafından sağlanan broşür ve belgeler öğrencilere dağıtılmıştır. Başlangıç etkinliği niteliğindeki bu tanıtımla ilgili okul müdürü, öğretmenler memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Etkinliğin genişletilerek devam etmesi yönündeki çalışmalar yaz döneminde başlamıştır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN TANITIMI

 

Etkinlik Tarihi: 14 Mayıs 2014

Saat: 15:40

Yer: M13 amfisi

Uygulamalı matematik enstitüsü tarafından yapılan etkinlikte enstitü müdürü Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN enstitü bünyesindeki programlar hakkında detaylı bilgi vermiştir. Yüksek lisans programlarını tanıtan broşürlerin dağıtıldığı etkinlik bir ders saati sürmüştür. Bu etkinlik topluluk tarafından bahar döneminde yapılan son etkinliktir.

Boyutlar Arası Sohbetler

13
Etkinlik Tarihi : 12 Mayıs 2014

Saat : 15:40

Yer : M13 amfisi

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali DOĞANAKSOY’un konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe katılım oranı 100 kişi civarındadır. Etkinlikte sayın Doğanaksoy kendine has anlatımı ile günlük hayatta duyularımızla algılayamadığımız ancak teoride var olan 4. Boyutun, 3. ve 2. boyuttan örneklemelerle anlaşılmasını hedeflemiştir. Hazırladığı sunum ve getirdiği materyallerle katılımcılar tarafından faydalı bir etkinlik olmuştur.