Destek Grupları

Destek grupları Matematik Topluluğunda eski dönemlerden beri yapılan bir etkinliktir. Bu etkinlikte amaç yaklaşan sınav dönemlerine topluluk üyelerinin birlikte hazırlanmasını sağlamaktır. Bu noktada altı çizilmesi gereken en önemli detay etkinliğin ders anlatma- dinleme amacıyla değil , birlikte ders çalışma amacıyla yapıldığıdır.

Destek grubunun amacı, bölüm öğrencilerinin bölüm içerisinde açılan dersler ve sınavları konusunda yardım almasını sağlamaktır.

Destek grupları talep halinde açılır ve önceden belirlenen bir programı yoktur. Bölüm öğrencilerinin talep ettiği ders veya konu hakkında, önceden belirlenen bir öğrenci, çalışma gruplarından sorumlu Topluluk Yönetim Kurulu üyesinin ayarladığı bir saatte ve derslikte o dersi veya konuyu anlatır. Anlatıcı olan öğrenci derse göre değişebilir veya sabit kalabilir.

Katılımcı öğrencilerin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Açılan destek grubu ile ilgili duyurular bu sayfa ve Matematik Topluluğu duyuru panosu aracılığı ile yapılacaktır.