AYIN SORUSU – Question of the Month

Ayın sorusu etkinliği ilk kez 2013-2014 döneminde başlatılmıştır. Etkinliğin amacı okulda sadece derslerle sınırlı kalan matematiği bu kalıp dışına taşıyıp hazırlanan iki soru ile okul genelinde bir rekabet ortamı oluşturmaktır. Sorular Matematik Bölümü öğretim üyelerinden ikisi tarafından hazırlanmaktadır ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda soruyu doğru yanıtlayan arkadaşlar içerisinden yapılan seçim ile ödüllendirme yapılmaktadır.

‘Question of the month’ event was first commenced in 2013-2014 spring term. The aim of the event is to create a rivalry in school with two prepared questions and change the perceptions about Math, which is restricted to the courses in the school. The questions are prepared and evaluated by two professors of Department of Math. According to the evaluation results, those who answer the questions correctly will be awarded.

Ayın Sorusu Mart 2015

 Mart 2015

 

 


 

 

Ayın Sorusu Aralık 2014

Aralık ayı etkinliğinin soruları bölümümüz öğretim üyelerinden Sayın  Semra Pamuk ve Sayın  Muhiddin Uğuz tarafından hazırlanmış ve değerlendirilmiştir. Değerli hocalarımıza yardımları için tekrar teşekkür ederiz. Sonuçlar aşağıdaki gibidir :

The questions of December events were prepared and evaluated by our department’s lecturers Semra Pamuk and Muhiddin Uğuz. We are grateful to precious our faculty members for their helps.

 

Aralık 2014 Kazananları

Winners of December,2014

Problem 1

Arham Achlak

Problem 2

Utku Çölaşan

Burak Demiralay

Kıvanç Buğan

Ferhat Gölbol

Arham Achlak

Ayça Fatma Durmaz

Not: Yukarıda isimleri belirtilen kazananlar 11.02.15 Pazartesinden itibaren topluluk odasından belgelerini alabilirler.

Note : Winners whose names are written above can take their certificate in Math Club Room, by 11.02.15, Monday.

Aralık 2014

 Solutions of a questions

Ayın Sorusu – Aralık


Ayın Sorusu Kasım 2014

2014-2015 Döneminin ilk “Ayın Sorusu” özelliğini taşıyan Kasım ayı etkinliğinin soruları bölümümüz öğretim üyelerinden Sayın  Mustafa Korkmaz ve Sayın  Ali Ulaş Özgür Kişisel tarafından hazırlanmış ve değerlendirilmiştir. Değerli hocalarımıza yardımları için tekrar teşekkür ederiz. Sonuçlar aşağıdaki gibidir :

The questions of November events, which are the first ‘question of  the month’ in 2014-2015 term, were prepared and evaluated by our department’s lecturers Mustafa Korkmaz and Ali Ulas Ozgur Kisisel. We are grateful to precious our faculty members for their helps.

 

Kasım 2014 Kazananları

Winners of November,2014

Problem 1

Akbar Gulbuddin

Jason Engle*

Arham Achlak

Ferhat Gölbol

İmre Özbay*

Problem 2

Akbar Gulbuddin

İmre Özbay*

Arham Achlak

Selman Farisi Aktürk

Vedat Kurtay

Burak Kaşka

Not: Yukarıda isimleri belirtilen kazananlar 08.12.14 Pazartesinden itibaren topluluk odasından belgelerini alabilirler.

Note : Winners whose names are written above can take their certificate in Math Club Room, by 08.12.14, Monday.

 Solution of questions:

Solutions

 

AyinSorusulastupdate

 

 


 

Ayın Sorusu Nisan 2014

2013-2014 Nisan ayında düzenlenen ayın sorusu etkinliği soruları Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Cem TEZER ve Sayın Ali DOĞANAKSOY tarafından hazırlanmış ve değerlendirilmiştir .Sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Nisan 2014 KAZANANLAR


PROBLEM 1:

Arham Achlak *

Akbar Gulbuddin *

Angsar Manatuly *

Asena Melisa SARICI


PROBLEM 2:

Arham Achlak *

Fatih Memiş *

Ferhat Gölbol *

Yılmaz Dağ

1. Sorunun çözümü  &  2. Sorunun çözümü : 1. Sayfa 2. Sayfa