BÖLÜM TANITIM ETKİNLİĞİ

 

Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Sayın Ersan Akyıldız’ın önerisi üzerine topluluk üyelerinden Sinan Nurlu ve Eren Ertürk’ün hazırladığı sunum 75. Yıl Anadolu Lisesinde sunulmuştur. İki kısımdan oluşan sunumun ilk kısmında matematik nedir ve matematiksel düşünme anlatılırken ikinci kısımda matematik eğitimi, iş olanakları ve ODTÜ anlatılmıştır. Etkinlikte bölümümüz öğretim görevlilerinden Kadri İlker Berktav konuşmacılara eşlik etmiş ve sunuma katılmıştır. Sunum sonrasında tanıtım ofisi tarafından sağlanan broşür ve belgeler öğrencilere dağıtılmıştır. Başlangıç etkinliği niteliğindeki bu tanıtımla ilgili okul müdürü, öğretmenler memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Etkinliğin genişletilerek devam etmesi yönündeki çalışmalar yaz döneminde başlamıştır.