Neden Group Theory ?

16

Etkinlik Tarihi : 21 Kasım 2013 Perşembe

Saat : 12:40-13:30

Yer : M13 (Cahit Arf amfisi)

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mahmut Kuzucuoğlu konuşmacı olarak katılmıştır. Sayın Kuzucuoğlu konuşmasının başında grup teorisi ile ilgili tanımlara yer vermiş ve tarihsel sürece değinmiştir.Konuşmanın devamında grup teorisinde önemli yer tutan “ Classification of Finite Simple Groups” adlı teoremin arkasındaki ilginç hikayeyi anlatmıştır. Konuşmaya katılan 90 ı aşkın katılımcıya teorem ile ilgili yazılmış bir şiirin örnekleri dağıtılmış ve konuşma sonunda teorem üzerine yapılmış şarkılardan iki örnek katılımcılarla paylaşılmıştır.