Öğrenci Seminerleri

seminars

Bu dönem Matematik Topluluğu çatısı altında
“Öğrenci Seminerleri” etkinliğini hayata geçiriyoruz.

Bu seminer etkinliğindeki temel amaçlarımız farklı alanlarda
lisans/lisansüstü eğitim hayatlarını devam ettiren bölüm öğrencilerimiz
arasında bilgi transferini sağlamak, belirli bir konu üzerinde araştırmayı
teşvik etmek ve bu araştırmalardan edinilen deneyimleri seminer ortamında
sunma becerisini kazanabilmektir.

Seminer programı ve etkinlikle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.